تستر میدان مغناطیسی EMF – 839

EMF - 839

تستر میدان مغناطیسی EMF – 839

۱۰۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان

In stock

۱۰۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان

۳ AXIS RF ELECTROMAGNETIC FIELD METER

تستر میدان مغناطیسی

  • همراه با دو پراب فرکانس بالا و پایین
  • همراه با کیف حمل
 

۰ ~ ۹٫۹۹۹۹ mW/cm²

۰ ~ ۹۹٫۹۹۹ W/m²

۰ ~ ۲۰۰٫ V/m

 

۰٫۰۰۰۱ mw/cm²

۰٫۰۰۱ w/m²

۰٫۰۱v/m

 

۱۰۰ KHz ~ 3 GHz
۱۰۰ KHz ~ 100 MHz

 

  • قابلیت اندازه گیری:

 

 

  • دقت اندازه گیری:

 

 

 

  • فرکانس بالا:
  • فرکانس پایین:

توضیحات

تستر میدان مغناطیسی

Model: EMF – 839

۰ ~ ۹٫۹۹۹۹ mW/cm²

۰ ~ ۹۹٫۹۹۹ W/m²

۰ ~ ۲۰۰٫ V/m

قابلیت اندازه گیری
۰٫۰۰۰۱ mw/cm²

۰٫۰۰۱ w/m²

۰٫۰۱v/m

دقت اندازه گیری
۱۰۰ KHz ~ 3 GHzفرکانس بالا
۱۰۰ KHz ~ 100 MHzفرکانس پایین
۲۰۰ x 76 x 37 mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron