تستر میدان مغناطیسی EMF – 819

EMF - 819

تستر میدان مغناطیسی EMF – 819

۴۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان

In stock

۴۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان

۳ AXIS RF ELECTROMAGNETIC FIELD METER

تستر میدان مغناطیسی

  • همراه با کیف حمل
۰ ~ ۲۰۰ V/m

۰ ~ ۹۹٫۹۹۹ W/m²

۰ ~ ۹٫۹۹۹۹ mW/cm²

 

۰٫۰۰۰۱ mw/cm²۰٫۰۰۱ w/m²

۰٫۰۱ v/m

 

۱۰۰ KHz ~ 3 GHz

 

  • قابلیت اندازه گیری:

 

 

  • دقت اندازه گیری:

 

 

  • فرکانس بالا:

توضیحات

تستر میدان مغناطیسی

Model: EMF – 819

۰ ~ ۲۰۰ V/m

۰ ~ ۹۹٫۹۹۹ W/m²

۰ ~ ۹٫۹۹۹۹ mW/cm²

قابلیت اندازه گیری
۰٫۰۰۰۱ mw/cm²

۰٫۰۰۱ w/m²

۰٫۰۱ v/m

دقت اندازه گیری
۱۰۰ KHz ~ 3 GHzفرکانس بالا
۲۰۰ x 76 x 37 mmابعاد

 

جدول مقایسه لترن

برند

Lutron