گشتاور سنج TQ – 8803

TQ-8803

گشتاور سنج TQ – 8803

۵۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان

In stock

۵۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان

TORQUE WRENCH, 1000 kg f-cm

گشتاور سنج با پراب سرخود (آچار ترک)

  • دارای بوق هشدار
۵۰~۱۰۰۰kgf.cm /43~868 lbf-inch /490~9810 N.cm
۱ kgf.cm
۱۰۵۰ g
 

  • قابلیت اندازه گیری
  • دقت اندازه گیری
  • وزن

توضیحات

گشتاور سنج

Model: TQ – 8803

۵۰~۱۰۰۰kgf.cm /43~868 lbf-inch /490~9810 N.cmقابلیت اندازه گیری
۱ kgf.cmدقت اندازه گیری
۱۰۵۰ gوزن
۴۵۰ x 55 x 37 mmابعاد

برند

Lutron