سوکت سری ۹۲ – ۹۲۰۳ و ۹۲۰۴ و ۹۲۰۱۳

socket 92

سوکت سری ۹۲ – ۹۲۰۳ و ۹۲۰۴ و ۹۲۰۱۳

تماس بگیرید

In stock

تماس بگیرید

  • سوکت سری ۹۲ سوکت مخصوص رله سری ۶۲ فیندر
  • ۱۱ پایه
  • ۳ کنتاکت
  • ۱۶ آمپر
  • SMA
دسته: ,

توضیحات

سوکت سری ۹۲ – ۹۲۰۳ و ۹۲۰۴ و ۹۲۰۱۳

  • سوکت سری ۹۲ سوکت مخصوص رله سری ۶۲ فیندر
  • ۱۱ پایه
  • ۳ کنتاکت
  • ۱۶ آمپر
  • SMA

برند

Finder