تستر مقاومت عایق با ولتاژ بالا KEW 3126

KEW 3126

تستر مقاومت عایق با ولتاژ بالا KEW 3126

تماس بگیرید

In stock

تماس بگیرید

 

  • جریان اتصال کوتاه تا ۵mA جهت  تسریع در تست ها
  • صفحه نمایش دیجیتالی بزرگ به همراه نمایش گراف خطی و نور پس زمینه
  • اندازه گیری شاخص پلاریزاسیون PI)  POLORIZATION INDEX)
  • اندازه گیری نسبت جذب دی الکتریک  (Dielectric Absorpation Ratio (DAR
  • ولتاژ خروجی و ولتاژ دشارژ را نمایش می دهد
  • مطابق با استاندارد های حفاظتی IEC 61010-1 CAT IV 300V /CAT III 600V

 

KEW 3126
KEW 3126

توضیحات

Insulation resistance

Range۵۰۰V۱۰۰۰V۲۵۰۰V۵۰۰۰V
Accuracy۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ
۱۰۰ – ۹۹۹MΩ
۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ
۱۰۰ – ۹۹۹MΩ
۱٫۰۰ – ۱٫۹۹GΩ
۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ
۱۰۰ – ۹۹۹MΩ
۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ
۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ
۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ
۱۰۰ – ۹۹۹MΩ
۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ
۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ
۱۰۰ – ۱۰۰۰GΩ
(۱TΩ)
±۵%rdg±۳dgt±۵%rdg±۳dgt±۵%rdg±۳dgt±۵%rdg±۳dgt
±۲۰%rdg
(۱۰۰GΩ or more)
Short circuit currentMax. 5mA
Rated test Current۱mA to 1.2mA
at 0.5MΩ load
۱mA to 1.2mA
at 1MΩ load
۱mA to 1.2mA
at 2.5MΩ load
۱mA to 1.2mA
at 5MΩ load
Open circuit voltage۵۰۰VDC
+۳۰%
-۰%
۱۰۰۰VDC
+۲۰%
-۰%
۲۵۰۰VDC
+۲۰%
-۰%
۵۰۰۰VDC
+۲۰%
-۰%
Maximum display۹۹۹ Counts (1000 counts only at 1000GΩ)
Current consumption۱۰۰۰mA approx. (During measurement)

Voltage measurement

Measuring range۳۰ – ۶۰۰V AC/DC (50/60Hz)
Accuracy±۲%rdg±۳dgt

Insulation resistance

Test voltage۵۰۰/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰V
Measuring ranges۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ (۵۰۰V)
۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ, ۱٫۰۰ – ۱٫۹۹GΩ (۱۰۰۰V)
۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ, ۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ, ۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ (۲۵۰۰V)
۰٫۰ – ۹۹٫۹MΩ, ۱۰۰ – ۹۹۹MΩ, ۱٫۰۰ – ۹٫۹۹GΩ, ۱۰٫۰ – ۹۹٫۹GΩ, ۱۰۰ – ۱۰۰۰GΩ (۱TΩ) (۵۰۰۰V)
Accuracy±۵%rdg±۳dgt (500/1000/2500V)
±۵%rdg±۳dgt, ±۲۰%(۱۰۰GΩ or more) (5000V)
Short circuit currentMax. 5mA
Rated test current۱mA to 1.2mA at 0.5MΩ load (500V)
۱mA to 1.2mA at 1MΩ load (1000V)
۱mA to 1.2mA at 2.5MΩ load (2500V)
۱mA to 1.2mA at 5MΩ load (5000V)
Open circuit voltage۵۰۰VDC+30%, -0% (500V)
۱۰۰۰VDC+20%, -0% (1000V)
۲۵۰۰VDC+20%, -0% (2500V)
۵۰۰۰VDC+20%, -0% (5000V)
Maximum display۹۹۹ Counts (1000 counts only at 1000GΩ)
Current consumption۱۰۰۰mA approx. (During measurement)

Voltage measurement

Measuring ranges۳۰ – ۶۰۰V
AC/DC
(۵۰/۶۰Hz)
Accuracy±۲%rdg
±۳dgt
Maximum display۶۳۰ Counts
Current consumption۱۱۰mA approx.

General

Applicable standardsIEC 61010-1 CAT III 600V Pollution degree 2
IEC 61010-031, IEC 61326
Power sourceDC12V : LR14×۸ pcs.
Dimensions۲۰۵(L) × ۱۵۲(W) × ۹۴(D)mm
Weight۱٫۸kg approx.
Included Accessories۷۱۶۵A (Line probe), 7224A (Earth cord), 7225A (Guard cord)
۸۰۱۹ (Hook type prod), 9159 (Hard case)
LR14 (Alkaline battery size C) × ۸, Instruction manual[

برند

Kyoritsu