فانکشن ژنراتور FG – 2003

FG - 2003

فانکشن ژنراتور FG – 2003

تماس بگیرید

In stock

تماس بگیرید

FUNCTION GENERATOR-5digits

فانکشن ژنراتور

  • کانتر- فانکشن ژنراتور
  • موج های سینوسی، مربعی، مثلثی، پالس و دندان اره ای (ramp)
۰٫۵ Hz ~ 3 MHz
۰٫۰۰۱ Hz
۰٫۲ Hz 60 تا MHz
۱۱۵-۲۳۰ VAC
 

  • فرکانس تولیدی:
  • دقت:
  • کانتر:
  • تغذیه:

توضیحات

فانکشن ژنراتور

Model: FG – 2003

۰٫۵ Hz ~ 3 MHzفرکانس تولیدی
۰٫۰۰۱ Hzدقت
۰٫۲ Hz 60 تا MHzکانتر
۱۱۵-۲۳۰ VACتغذیه
۲۷۵ x 90 x 300 mmابعاد

برند

Lutron