فن ۲۴ ولت بلبرینگی 1.5*6*6 سانتیمتر ۱۲۰ میلی آمپر برند Nidec

nidec

فن ۲۴ ولت بلبرینگی 1.5*6*6 سانتیمتر ۱۲۰ میلی آمپر برند Nidec

تماس بگیرید

In stock

تماس بگیرید

 

فن ۲۴ ولت بلبرینگی

1.5*6*6 سانتیمتر

۱۲۰ میلی آمپر

برند Nidec

DC

فن مشابه : فن 12 ولت بلبرینگی 6*6 سانتیمتر برند دلتا

 

توضیحات

فن ۲۴ ولت بلبرینگی

1.5*6*6 سانتیمتر ۱۲۰

میلی آمپر

برند Nidec