آچار پرس وایرشو ستاره ای ۴ گوش dtec

dtec

آچار پرس وایرشو ستاره ای ۴ گوش dtec

تماس بگیرید

In stock

تماس بگیرید

 

DT8 6-4

۰٫۲۵-۱۰mm

AWG 23-7

 

توضیحات